bedrijfs logo
Goed om te weten

 

Vergoeding dietetiek:

 

Basisverzekering
Diëtetiek of dieetadvisering wordt in 2020 vergoed vanuit de basisverzekering van je zorgverzekeraar.

Hiervoor geldt het volgende:

  • De vergoeding geldt voor 3 behandeluren per kalenderjaar;
  • De kosten worden verrekend met het eigen risico (tenzij er sprake is van ketenzorg, zie onder)
  • Kinderen tot 18 jaar hebben geen eigen risico

 

Aanvullende verzekering
Wanneer je naast je basisverzekering ook een aanvullend pakket hebt, is er kans dat je aanspraak kunt maken op extra vergoeding vanuit het aanvullende pakket voor dieetbegeleiding door de dietist. Je kunt aanspraak maken op de vergoeding vanuit het aanvullend pakket wanneer de 3 uur vanuit de basisverzekering al besteed is. Per aanvullend pakket gelden verschillend aantal uren, variërend van 1-5 of meer uur extra vergoeding diëtetiek. Ga hiervoor je polis na of vraag dit na bij je zorgverzekeraar.

 

Ketenzorg
Diëtetiek als onderdeel van ketenzorg valt buiten het eigen risico. Dit geldt voor de chronische aandoeningen diabetes mellitus, COPD of wanneer je wordt behandeld vanwege vasculair risico (CVRM). De huisarts of praktijkondersteuner kan je vertellen of je behandeld wordt vanuit de ketenzorg en kan je op die indicatie ook doorverwijzen naar de diëtist.

 

Tarieven Zorgverzekeraars
Voor de reguliere diëtetiek geldt per zorgverzekeraar een gecontracteerd tarief. Voor het exacte tarief verwijs ik je naar de polis van je verzekeraar.

Dietistenpraktijk je Voeding Natuurlijk heeft met vrijwel alle zorgverzekeraars een contract.
De kosten voor de dieetbehandeling declareer ik rechtstreeks bij je zorgverzekeraar. Hier heb je zelf geen omkijken naar.

Zie hierbij voor een overzicht: https://www.independer.nl/zorgverzekering/vergoedingen/Dietist/dietistenpraktijk-je-voeding-natuurlijk

 

Vergoeding orthomoleculair consult:

 

Aanvullende verzekering voor alternatieve zorg

Dietistenpraktijk je Voeding Natuurlijk is gespecialiseerd in orthomoleculaire geneeskunde

Wanneer je aanvullend bent verzekerd voor complementaire (alternatieve) zorg dan kun je in aanmerking komen voor (gedeeltelijke) vergoeding. Je ontvangt na het consult een factuur per mail waarna je het bedrag kunt overmaken, vervolgens kun je de factuur indienen bij je verzekering voor de (gedeeltelijke) vergoeding. Dit wordt niet verrekend met je eigen risico.

NB: CZ, Nationale Nederlanden en OHRA evenals Menzis vergoeden geen orthomoleculaire behandeling meer.

De verzekeraars DSW en Zorg en Zekerheid vergoeden alleen de consulten van orthomoleculair artsen

 

Tarieven orthomoleculair consult

 

Intakeconsult 75 minuten: 105 euro (inclusief individueel (dieet) advies)

       

Vervolgconsult 30 minuten: 35 euro

 

Vervolgconsult 45 minuten: 52,50 euro

 

Vervolgconsult 60 minuten: 70 euro

 

Individueel dieetvoorschrift per 15 minuten: 17,50

 

Toelichting behandeltijd

De behandeltijd die de diëtist in rekening brengt bestaat uit twee componenten:
1. contacttijd: de tijd waarbij de cliënt aanwezig is.
2. individueel dieetvoorschrift: de tijd die de diëtist besteedt aan het analyseren van voedingskundige, diëtistische en medische gegevens, het eventueel berekenen van de voeding en het samenstellen van een persoonlijk advies. Hier is de cliënt doorgaans niet bij aanwezig. Deze tijd maakt deel uit van de behandeling.
Een consult bestaat uit contacttijd en indien nodig een individueel dieetvoorschrift . De totaal bestede tijd wordt altijd afgerond op kwartieren.

 

NoShow tarief
Voor een goede planning is het belangrijk dat je op tijd op je afspraak komt. Wanneer je een afspraak niet kunt nakomen, dien je dit minimaal 24 uur tevoren aan te geven. Dit kan telefonisch, per mail of door een voicemailbericht in te spreken. Is de afspraak niet 24 uur van te voren (zaterdagen, zon- en feestdagen niet meegerekend) geannuleerd, moet ik helaas de voor jou gereserveerde tijd in rekening brengen.
Hiervoor reken ik een NoShow tarief van € 17,50 per 15 minuten ingeplande tijd. Deze rekening kan niet gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraar. Voor deze kosten ontvang je een factuur per mail.