bedrijfs logo
Goed om te weten

 

Vergoeding van de consulten binnen Dietistenpraktijk je Voeding Natuurlijk kan op verschillende manieren. Neem gerust contact op zodat we kunnen nagaan welke vergoeding voor jou van toepassing is!

 

Vergoeding dietetiek:

 

Basisverzekering
Diëtetiek of dieetadvisering wordt in 2019 vergoed vanuit de basisverzekering van je zorgverzekeraar.

Hiervoor geldt het volgende:

  • De vergoeding geldt voor 3 behandeluren per kalenderjaar;
  • De kosten worden verrekend met het eigen risico (tenzij er sprake is van ketenzorg, zie onder)
  • Kinderen tot 18 jaar hebben geen eigen risico;

Aanvullende verzekering
Wanneer je naast je basisverzekering ook een aanvullend pakket hebt, is er kans dat je aanspraak kunt maken op extra vergoeding vanuit het aanvullende pakket voor dieetbegeleiding door de dietist. Je kunt aanspraak maken op de vergoeding vanuit het aanvullend pakket wanneer de 3 uur vanuit de basisverzekering al besteed is. Per aanvullend pakket gelden verschillend aantal uren, variërend van 1-5 of meer uur extra vergoeding diëtetiek. Ga hiervoor je polis na of vraag dit na bij je zorgverzekeraar.

 

Ketenzorg
Diëtetiek als onderdeel van ketenzorg valt buiten het eigen risico. Dit geldt voor de chronische aandoeningen diabetes mellitus, COPD of wanneer je wordt behandeld vanwege vasculair risico (CVRM). De huisarts of praktijkondersteuner kan je vertellen of je behandeld wordt vanuit de ketenzorg en kan je op die indicatie ook doorverwijzen naar de diëtist.

 

Tarieven Zorgverzekeraars
Voor de reguliere diëtetiek geldt per zorgverzekeraar een gecontracteerd tarief. Voor het exacte tarief verwijs ik je naar de polis van je verzekeraar.
De kosten voor de dieetbehandeling declareer ik rechtstreeks bij je zorgverzekeraar. Hier heb je zelf geen omkijken naar.

 

Ongecontracteerde zorg
Diëtistenpraktijk Je Voeding Natuurlijk heeft een contract met:

VGZ (hieronder vallen ook IZZ, IZA, Bewuzt, Unive, UMC, Zekur)

Menzis (hieronder vallen ook HEMA, Ander Zorg)

CZ (hieronder vallen ook OHRA, Nationale Nederlanden, Just)

DSW (hieronder vallen ook Stad Holland, in Twente zorgverzekeraar)

ASR (hieronder vallen ook Ditzo, de Amersfoortse)

 

Diëtistenpraktijk Je Voeding Natuurlijk heeft geen contract met:

Achmea (hieronder vallen Zilveren Kruis, FBTO, De Friesland, OZF, Pro Life, Avero Achmea en Interpolis)

ONVZ (hieronder vallen ook PNOzorg en VVAA),

Zorg en Zekerheid (hieronder valt ook AZVZ)

ENO (hieronder vallen ook Salland en Zorg Direct)

Caresq (hieronder vallen Besured, National Academic, Promovendum, Iptiq, Eucare en Aevitae).

 

Ben je bij een van de verzekeraars verzekerd waarbij ik geen contract heb, dan kan je natuurlijk ook bij mij terecht. Je verzekeraar vergoedt dan een gedeelte van de kosten, variërend van 60-80% van het tarief dat geldt bij de zorgverzekeraar.

Je ontvangt dan na het consult een factuur per mail waarna je het bedrag kunt overmaken, vervolgens kun je de factuur indienen bij je verzekering voor de (gedeeltelijke) vergoeding.

 

Let op: Resistutiepolis of naturapolis?

Wanneer je een resistutiepolis hebt, dan ben je vrij in de keuze van je zorgverlener en worden de consulten via de basisverzekering volledig vergoed, ook als ik geen contract heb met je verzekeraar.

Wanneer je een naturapolis hebt, dan ben je niet vrij in de keuze van je zorgverlener. Wanneer ik geen contract heb met je zorgverzekeraar, dan worden de consulten gedeeltelijk vergoed vanuit de basisverzekering.

 

Vergoeding orthomoleculair consult:

 

Aanvullende verzekering voor alternatieve zorg

Dietistenpraktijk je Voeding Natuurlijk is gespecialiseerd in orthomoleculaire geneeskunde

Wanneer je aanvullend bent verzekerd voor complementaire (alternatieve) zorg dan kun je in aanmerking komen voor (gedeeltelijke) vergoeding. Je ontvangt na het consult een factuur per mail waarna je het bedrag kunt overmaken, vervolgens kun je de factuur indienen bij je verzekering voor de (gedeeltelijke) vergoeding. Dit wordt niet verrekend met je eigen risico.

NB: CZ, Nationale Nederlanden en OHRA vergoeden vanaf 1 januari 2019 geen orthomoleculaire behandeling meer!

De verzekeraars DSW en Zorg en Zekerheid vergoeden alleen de consulten van orthomoleculair artsen

 

Kosten dieetbehandeling en orthomoleculaire behandeling
In onderstaand overzicht de kosten per consult
Deze tarieven gelden uitsluitend:
– wanneer je verzekerd bent bij een verzekeraar waar ik geen contract mee heb
– wanneer je meer dan 3 uur dieetadvisering nodig heb en hier geen aanvullende verzekering voor hebt

- wanneer het consult valt onder 'behandeling orthomoleculaire geneeskunde'
– wanneer je niet op afspraak verschijnt zonder op tijd te annuleren
– wanneer je liever de rekening zelf ontvangt, buiten je verzekering om.

Tarieven

 

Intakeconsult 75 minuten: 105 euro (inclusief individueel (dieet) advies)

       

Vervolgconsult 30 minuten: 35 euro

 

Vervolgconsult 45 minuten: 52,50 euro

 

Vervolgconsult 60 minuten: 70 euro

 

Individueel dieetvoorschrift per 15 minuten: 17,50

 

Toelichting behandeltijd

De behandeltijd die de diëtist in rekening brengt bestaat uit twee componenten:
1. contacttijd: de tijd waarbij de cliënt aanwezig is.
2. individueel dieetvoorschrift: de tijd die de diëtist besteedt aan het analyseren van voedingskundige, diëtistische en medische gegevens, het eventueel berekenen van de voeding en het samenstellen van een persoonlijk advies. Hier is de cliënt doorgaans niet bij aanwezig. Deze tijd maakt deel uit van de behandeling.
Een consult bestaat uit contacttijd en indien nodig een individueel dieetvoorschrift . De totaal bestede tijd wordt altijd afgerond op kwartieren.

 

NoShow tarief
Voor een goede planning is het belangrijk dat je op tijd op je afspraak komt. Wanneer je een afspraak niet kunt nakomen, dien je dit minimaal 24 uur tevoren aan te geven. Dit kan telefonisch, per mail of door een voicemailbericht in te spreken. Is de afspraak niet 24 uur van te voren (zaterdagen, zon- en feestdagen niet meegerekend) geannuleerd, moet ik helaas de voor jou gereserveerde tijd in rekening brengen.
Hiervoor reken ik een NoShow tarief van € 17,50 per 15 minuten ingeplande tijd. Deze rekening kan niet gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraar. Voor deze kosten ontvang je een factuur per mail.